Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na politykę prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
exclusivetime.com

1. Administrator danych osobowych
My, czyli MAESTRO FINANCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 22/U1, 31-752 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518326, REGON: 123179713, NIP: 6783151668, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych oraz operatorem serwisu internetowego pod adresem: https://exclusivetime.com/ (dalej zwanego „Serwisem”)

2. Kontakt
Z Nami, czyli z Administratorem Twoich danych osobowych, możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw wysyłając wiadomość na adres e mail: [email protected]; pod numerem telefonu: +48694587007; lub pisemnie na adres naszej siedziby, określonym w pkt 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania
• w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną takich jak: konto klienta, sklep internetowy, a także formularz kontaktowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO1);
• w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);
• w celach marketingowych związanych ze świadczeniem usługi Newsletter, na podstawie Twojej wyraźnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celach analitycznych poprzez monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych; optymalizacji naszych usług i produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych Serwisu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług oferowanych w Serwisie lub towarów i usług naszych zaufanych partnerów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, jak biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, dostawcy usług IT, banki, firmy kurierskie;
• organom władzy publicznej, w tym sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym, w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Nas przepisami prawa;

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych.
• Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia;
• Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
• Twoje podstawowe dane kontaktowe są przechowywane dla celów marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

7. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych:
Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
3. prawo do usunięcia danych:
4. ograniczenia przetwarzania danych:
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
6. prawo do przenoszenia danych:
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W celu wykonania swoich praw skieruj odpowiednie żądanie pod adres email: [email protected] zadzwoń pod numer: +48694587007, lub napisz na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień jesteśmy zobowiązani odpowiednio Cię zidentyfikować dokonując uwierzytelnienia.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługi dostępne w Serwisie: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), NIP oraz adres IP. Jeżeli zdecydujesz się wyłącznie na skorzystanie z usługi Newslettera będziemy wymagać podania tylko Twojego adresu e-mail.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, a także jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz Nam swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Tobą umowy, przez co w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Serwisu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

9. Pliki Cookies:
W Serwisie wykorzystujemy technologię znaną jako „cookies”. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, Serwis rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. W ten sposób cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone dane dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Przetwarzamy powyższe dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Ciebie ze strony Serwisu w następujących celach:
• identyfikowania Ciebie jako zalogowanego użytkownika Serwisu;
• zapamiętywania wybranych przez Ciebie Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
• zapamiętywania danych z wypełnianych przez Ciebie formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
• dostosowywania zawartości strony Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.
Możesz w każdej chwili wyłączyć lub dokonać ograniczenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. w zależności od używanej przeglądarki:
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przęglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari
• w przeglądarce Microsoft Edge

10. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych/profilowaniu
W procesie realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy podanych w wypełnionym przez Ciebie formularzu, informacji o wybranych przez Ciebie produktach oraz historii Twoich transakcji. W oparciu o te informacje ustalany jest Twój profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Ci naszych produktów, wysokości przyznanych Ci rabatów i akcji promocyjnych, którymi możesz być zainteresowany. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na dobór oferowanych Ci w Serwisie produktów do tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. My profilujemy Cię w celach marketingowych dla potrzeb dobrania dla Ciebie odpowiedniej oferty produktowej oraz proponowanych Ci rabatów i akcji promocyjnych.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów świadczenia usługi Newsletter odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji wskazanymi wyżej dla realizacji Twoich praw.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).